Verdier

God Økonomi bygger på verdien av å være sjenerøs, gi og dele med andre og være gode forvaltere av de goder vi har fått. Vi tror på viktigheten av et solid fundament i livet og at pengebruken gjenspeiler våre prioriteringer og valg.

Din økonomi er personlig, og målet er at du skal få den til å passe for deg, og få råd til å gjøre det du synes er viktig.

Vårt ønske er at nettopp du skal få hjelp til oversikt over din økonomi, og gjennom det en bedre hverdag og mulighet til å leve etter dine prioriteringer.

Vi ønsker å hjelpe deg til å få pengene til å spille på lag!